امروز:   دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

ارتباط با ما

 آدرس دفتر مرکزی: کابل،سرک 17 وزیر اکبرخان

تلفون

روابط عمومی :                0766120811

بخش توسعه :                 0700020811

بخش بازاریابی :               0788020811

بخش فنی :                    0782020811

بخش صدور :                 0777020811


آدرس سایت

وب سایت معلومات

WWW.INS24SADRA.COM


وب سایت صدور

WWW.SADRAINSURANCE.COM


ایمیل آدرس

Info@sadrainsurnace.com


 


جهت ارتباط با ما میتوانید از طریق فرم زیر پیام خود را برای ما ارسال نمایید.

captcha

ورود