امروز:   دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

بیمه آتش سوزی

 

بیمه آتش سوزی

شرکت بیمه صدرا به منظور تامین آسایش و آرامش خیال برای هموطنان عزیز اقدام به ارائه بیمه نامه های آتش سوزی برای بلاک های رهایشی ،واحدهای صنعتی، تجاری ،اداری ،کارگاه و انبارها نموده که طی آن خطرات آتش سوزی ،صاعقه و انفجار را تحت پوشش قرار می دهد و خسارات مالی ناشی از این حوادث را جبران میکند.

 

در واقع موضوع بیمه آتش سوزی تامین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که برا اثر وقوع حوادث بالا به اموال و دارائی ها بیمه گذار وارد میشود.بنابراین در بیمه های آتش سوزی خسارت های مالی مورد تامین قرار میگرید نه خسارت های جانی و مالی.بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه های بیمه های اموال شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه ای و قاعده نسبی سرمایه حق بیمه می باشد.

در زیر برخی از موارد بیمه ای دربیمه های آتش سوزی بیان گردیده است:

 

بیمه آتش سوزی منازل رهایشی

 

در این نوع بیمه نامه، بنابر درخواست بیمه گذار منازل مسکونی و یا بلاک های رهایشی در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار میگیرند.بیمه گذاران میتوانند با هر مقدار سرمایه دلخواه و با توجه به ارزش منزل و اثاث منزل با پرداخت حق بیمه آن این بیمه نامه را تهیه نمایند.

 

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

 

واحدهای صنعتی شامل کلیه فابریکه هایی می شود  که در تولید مواد صنعتی شریک می باشند از جمله فابریکه جات تولید مواد غذایی ،کالا،  چاپ و صحافی ،محصولات معدنی غیر فلزی، ساختمان و صنایع متفرقه می باشد.