امروز:   دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

معرفی بیمه صدرا

 

شرکت بیمه صدرا. یکی از شرکتهای بیمه خصوصی است که در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ با شماره ۱۱۹۰۳۹ در اداره مالکیتهای فکری به ثبت رسیده و با اخذ موافقت ریاست امور بیمه ها ، پروانه فعالیت خود را در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ از وزارت مالیه اخذ نموده است

 

سهام این شرکت کلا متعلق به اشخاص حقیقی و غیر دولتی است با ابداع روش های نوین و با بکارگیری ابزارهای فنی مدیریتی قابل بهره برداری از ساختار متحول صنعت بین المللی، قصد دارد با تغییر ریشه های ساختار سنتی در حال سکون بیمه افغانستان و استقرار توسعه پایدار و خلاق در این صنعت، با استفاده از ابزارهای حرفه ای، خلاقیت و ابداع طرح های نو، مطابق نیازهای جامعه و آموزش مداوم کارکنان در کلیه سطوح اقدام نماید.