امروز:   سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

بیمه

بازدید نمایندگان ریاست عمومی امور بیمه‌ها و شرکت‌های بیمه از شرکت بیمه صدرا

بازدید نمایندگان ریاست عمومی امور بیمه‌ها و شرکت‌های بیمه از شرکت بیمه صدرا مورخ 12/10/1397 روز چهارشنبه مورخ 12/10/1397 نمایندگان ریاست امور بیمه‌ها و روسای دیگر شرکت‌های بیمه‌ایی که در کشور فعالیت دارند از شرکت بیمه صدرا بازدید نمودند. ... ادامه

مجموع: 1 | در حال نمایش: 1 - 1

ورود