امروز:   سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
www.sadrainsurance.com
Email:info@sadrainsurance.com

شرکت بیمه صدرا

بازدید نمایندگان ریاست عمومی امور بیمه‌ها و شرکت‌های بیمه از شرکت بیمه صدرا

بازدید نمایندگان ریاست عمومی امور بیمه‌ها و شرکت‌های بیمه از شرکت بیمه صدرا مورخ 12/10/1397 روز چهارشنبه مورخ 12/10/1397 نمایندگان ریاست امور بیمه‌ها و روسای دیگر شرکت‌های بیمه‌ایی که در کشور فعالیت دارند از شرکت بیمه صدرا بازدید نمودند. ... ادامه

مراسم افتتاح شرکت بیمه صدرا

شرکت بیمه صدرا مفتخر بود، تا در اولین نمایشگاه پرداخت الکترونیک که درتاریخ 24 الی 27 قوس سال 1397 در کابل برگزار شد، اشتراک نماید؛ با توجه به پلان‌های بیمه صدرا در زمینه پرداخت خسارات و دریافت حق‌بیمه‌ها بر بستر الکترونیک، شرکت بیمه صدرا تنها شرکت بیمه‌ اشتراک‌کننده دراین نمایشگاه بود. ... ادامه

مجموع: 2 | در حال نمایش: 1 - 2

ورود